1ĐỐI TƯỢNG ĐƯỢC BẢO HÀNH:2. THỜI HẠN BẢO HÀNH – NÓI CHUNG:


3. CÁC TRƯỜNG HỢP SẢN PHẨM KHÔNG ĐƯỢC BẢO HÀNH :


4. NHỮNG BỘ PHẬN SAU KHÔNG THUỘC PHẠM VI BẢO HÀNH:

SỬA CHỮA CÓ TÍNH PHÍ THEO QUY ĐỊNH CỦA CÔNG TY:


* Lưu ý:  Khách hàng không xuất trình được phiếu bảo hành thì toàn bộ các nội dung bảo hành sẽ bị tính phí khi sửa chữa.